…Un pupic?

…Un pupic?

…Un pupic?      Cică trăia undeva, nu mai ştiu unde, un împărat. Şi împăratul acesta avea totul: munţi, întinderi, mai puţin liniştea sufletului, căci fiul lui se răscolea de suferinţi. Au încercat babele să-l doftoricească, însă nu era chip să-i curme suferinţa. Şi...
7 mări şi 7 ţări

7 mări şi 7 ţări

7 mări şi 7 ţări A fost odată-n lumea asta o ţară frumoasă, cu ape limpezi, munţi împăduriţi şi livezi cu pomi roditori. Oamenii erau vrednici, cu braţul gros, campioni la ridicat haltere şi cărat găleţi în degetul mic, munceau cu poftă şi erau corecţi, de-ţi era mai...