Îndrăznește să fii mare!

Perioada de desfășurare: 01.08.2018-01.12.2018

Finanțare: Sectorul 3 al Municipiului București, prin apelul deschis la proiecte 2018 – categoria proiecte educaționale

Beneficiar: Tineri pentru Tineri

Grup țintă:  educatori între egali, tineri/ adolescenți, elevi, consilieri școlari

Implementare: 6 unități școlare de nivel liceal din sectorul 3 al Municipiului București

Buget: 40.026 lei

Scopul proiectului: Contribuție la educarea, informarea și sensibilizarea elevilor care studiază în unitățile de învățământ din Sectorul 3 cu privire la importanța educației formale și non-formale, a drepturilor omului (inclusiv dreptul la educație și sănătate), dar și a responsabilității individuale în ceea ce privește propria sănătate, asumarea participării și implicării la viața comunității din care fac parte.

Notă: Proiectul s-a derulat în baza protocoalelor de colaborare semnate cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București și unitățile școlare implicate. Totodată, s-au solicitat și obținut acordurile de participare din partea părinților/ tutorilor legali pentru elevii minori.

Activități principale:

  • Selecția și implicarea unităților școlare (elevi, personal didactic, părinți)
  • Formarea educatorilor între egali și activități de menținere a acestora
  • Desfășurarea programului educațional în cele 5 unități școlare

 

Rezultate:

  • 59 de educatori între egali/ voluntari elevi din unități școlare din sectorul 3 au fost formați în 3 cursuri de 20 de ore, susținute de formatorii TpT
  • 478 de adolescenți (clasele a IX-a – a XI-a) au participat la un program educațional de min. 6 ore în cadrul orelor de dirigenție și/sau educație pentru sănătate, precum și în cadrul activităților extrașcolare și extracurriculare din cadrul programului „Școala Altfel”.
EN Summary

The project continues our efforts of providing the Family Life Education programme, even if at a small scale, of only one district in Bucharest. Still, this 2018 project was essential in ensuring the continuity of the activities with young peer educators for the central office in Bucharest, as high-school volunteers have a high rate of dropping out educational activities that last for more than 1 year.

Themes approached through the educational FLE programme remain the same, following the international recommendations on Adolescents Sexual and Reproductive Health – UNFPA, UNESCO, WHO, UNICEF, IPPF and providing thus a comprehensive approach on adolescents’ development. Main themes, covered each through around 40 minutes, are: Self-knowledge; Values & decision-making process; Gender, sex roles and relationship issues; Anatomy & physiology; STIs; HIV/AIDS; Contraception; Pregnancy & parenthood; Communication in SRH; Active involvement & citizenship. 

We are aware that education on these themes need more time, as education takes longer to reach behavior change, especially in terms of overall personal responsibility. In the same time, we are aware that extracurricular activities developed in partnership with NGOs, such as Youth for Youth cannot take over the common school schedule. This is why, besides the interventions developed by young peer educators (proved to be the most effective for such sensitive subjects), we continuously try to involve teachers, school counselors, parents and other professionals that work with children and young people.

Alte articole

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *