EVRICA – Educaţie pentru viaţă şi responsabilizare individuală prin programe de cetăţenie activă pentru tinerii din România / ID 56656

Perioada de desfăşurare: 2010-2013

Finanţare: Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013

Parteneri: Ministerul Educației (partener unic)

Beneficiar: Tineri pentru Tineri

Grup ţintă:  consilieri şcolari –  educatori între egali, personal implicat în furnizarea de servicii alternative –  elevi din învăţământul preuniversitar (15-25 de ani)

Locaţii de implementare: Botoşani, Braşov, Brăila, Bucureşti, Constanţa, Dâmboviţa, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Maramureş, Mehedinţi, Teleorman, Tulcea, Timiş, Vaslui.

Buget: 19.679.633.00 lei buget aprobat, din care 9.808.424,17 lei buget executat

Scopul proiectului: Dezvoltarea de mecanisme şi instrumente pentru asigurarea accesului elevilor din 15 judeţe la educaţie de tip nonformal de calitate şi la competenţe cheie europene de cetăţenie activă

 

Activităţi principale:

 • Elaborarea ofertei educaţionale de educaţie pentru viaţa de familie – programe de formare și auxiliare didactice (personal didactic și elevi)
 • Elaborarea şi implementarea de standarde în educaţia nonformală şi informală realizată prin intermediul abordării “educaţie între egali”, prin educaţia nonformală şi prin selectarea şi instruirea unor echipe de  elevi ca educatori între egali
 • Derularea în unitățile școlare de nivel liceal de sesiuni de informare cu privire la menţinerea sănătăţii prin practicarea şi exersarea comportamentului responsabil şi de implicare a acestora în viaţa comunităţii, prin ore de educaţie pentru viaţa de familie pentru elevi şi derularea de activităţi de educaţie nonformală şi informală pentru informare şi conştientizare pentru adolescenţi şi tineri
 • Campanie de vară pentru elevi din tabere şcolare, care devin implicaţi în EVRICA, şi prin care se realizează şi informarea altor tineri (15-25 ani) cu privire la normele de bază în menţinerea sănătăţii
 • Întâlniri cu autorităţile locale (ISJ, DJT, ASP, AJOFM, IJP etc), dar şi cu alţi actori cheie (părinţi, ONG-uri)
 • Activităţi de comunicare, mass-media şi PR: conferinţe de presă, website, campanie PR, campanie online
 • Evaluarea impactului proiectului: studiu cantitativ, studiu calitativ.

 

Rezultate:

 • 1 ofertă educațională (suport curs Faza 1 Educație pentru Viața de Familie pentru educatori între egali, suport curs Faza 1 Educație pentru Viața de Familie pentru consilieri școlari, suport curs Faza 1 Educație pentru Viața de Familie pentru consilieri educativi/ directori adjuncți, suport curs Faza 2, suport curs Faza 3) 
 • 1 set de standarde în derularea de programe de educație între egali aprobat de MECS/ Comisie de Specialitate
 • 288 consilieri școlari instruiți, 512 Personal cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare şi control din inspectoratele şcolare, structuri centrale şi locale ale MECI sau aflate în coordonarea/ subordinea acestuia, 800 Personal din educaţie şi formare instruit/ perfecţionat
 • 24.129 elevi (învăţământ preuniversitar, ISCED 0-3) care  au beneficiat de 6-12 sesiuni consecutive de educație pentru viața de familie în școli desfășurate de educatori între egali şi în tabere de vară, 13.985 elevi care au beneficiat de servicii de orientare/ consiliere – învăţământ preuniversitar, 265 unități școlare sprijinite
 • 57.010 tineri care au beneficiat de activități inovatoare prin activități de outreach (activități în afara școlii)  și prin campania de vară „Îndrăznește să fii mare!”; 300.124  vizitatori ai paginii www.indraznesc.ro; 
 • 29 întâlniri cu autoritățile locale; 3 vizite de studiu (schimburi de experiență) și 270 întâlniri de menținere a echipelor de voluntari/ educatori între egali; 1 seminar național cu inspectorii educativi de la nivel județean
 • Nivelul de cunoștințe corecte, atitudini responsabile și comportamente declarate legate de adoptarea și practicarea unui stil de viață sănătos a crescut de la 48.0% la 75.6% pentru elevii participanți la programul derulat în școală (cercetare de evaluare a impactului intervenției cu liceeni)

 

Notă: Proiectul a obținut recunoaștere și prin două premii importante: 2014 – Premiul I la categoria „Școala face omul OM !” (educație) la Gala Fondurilor Structurale;  2012 – Premiul I la categoria „Cel mai bun proiect în domeniul educației” la Gala Voluntariatului. În plus, proiectul a fost inclus în misiunea de audit de performanță 2011-2012 a Curții Europene de Audit, fiind considerat model de bună practică în educație.

EN Summary

EVRICA provided the opportunity of integrating all lessons learned during our previous interventions for adolescents and young people and to make use of most of what we knew as best practice in peer education.

Besides the in-school interventions, the core of our programme, developed through mixed teams of professionals (school staff – 288 school counsellors and 512 teachers/ principals) and young people (1.375 high school students) that reached 24.129 adolescents, we put effort in documenting the peer education interventions realized in formal partnership with the schools.

One of the most important results for this project is a guide for school decision-makers on how to collaborate with private educational providers (such as NGOs) that are using peer education in their projects/ programmes. The guide is built on a set of 20 compulsory standards and other 24 recommendations, addressing the following main issues: capacity of organizations (management and resources); educational efficacy (content and processes); quality management. The process of elaborating this guide was really extensive, involving 85 professionals working in education, teachers, decision-makers, school inspectors, school counsellors, youth workers and was developed throughout the whole project (as lessons learnt were included). The guide was approved by the Ministry of Education only at the level of the dedicated Commission (of extracurricular and extra-school activities) – letter No. 160m/29.08.2013. If formally approved at a higher level would have led to a significant improvement of educational activities provided by NGOs in school,  as this document is a guide both for those delivering (as a core list of quality indicators to follow and try to achieve) and those receiving (as basic criteria to collaborate with reliable and trustworthy NGOs). 

Another significant result is that within this project the most comprehensive summer campaign was developed and implemented in the summer of 2012, in Costinesti, one of the most popular Romania seaside resorts, reaching more than 55.000 young people exposed to risky behaviours during holiday. Besides messages related to sexual and reproductive health, the 5-weeks campaign was built taking into account the MDGs, and other several themes were covered (including environment), under the big umbrella of personal responsibility and civic involvement. 

The project also included a research component, to evaluate the impact the in-school programme has on adolescents. The latter was developed in 2008 and, especially as the programme for high-school students was revised/ improved; we needed to know if changes introduced also brought other results in terms of knowledge, attitudes and skills/ behaviours. Thus, main findings on this component confirmed increase from 48.0% to 75.6%, but also some interesting results related to the profile of our high-school beneficiaries: more than 50% were from the rural area, even if studying in the urban; even if rural young people had lower indicators at the beginning compared with those from urban areas, their motivation for learning was higher and reached similar final indicator with those raised in the city; effects upon boys were higher than those upon girls. But, in terms of policies and how to further implement SRH interventions, the study clearly showed that: a) adolescents do not have equal and systematic access to correct information on reproductive health; b) schools represent a positive/ favourable environment for SRH education addressed to adolescents. Moreover, SRH education cannot by its own decrease SRH indicators related to unwanted pregnancies and STIs/ HIV, other services are to function in the community.

EVRICA – Education for Life and Individual Responsibility through Active Citizenship programmes for Romanian youth was a peak of best practice interventions for adolescents, due to a fortunate combination of resources (financial and human), context (within the first rounds of European projects under structural funds), motivation and organizational development (immediately after an EEA project that also had innovative elements) and strong institutional partnership with the Ministry of Education and its structures. Many of these success criteria changed over time and the programme adjusted as well. Still, EVRICA proved to remain in the memory of all those included, even if further research on long-term impact was not implemented with formal instruments.

Alte articole

Îndrăznește să fii mare!

Perioada de desfășurare: 01.08.2018-01.12.2018 Finanțare: Sectorul 3 al Municipiului București, prin apelul deschis la proiecte 2018 – categoria proiecte educaționale Beneficiar: Tineri pentru Tineri Grup țintă:  educatori între egali, tineri/ adolescenți, elevi,...

read more
ESI- Educați, Sănătoși și Implicați

Perioada de desfășurare: 15.05.2021-15.12.2021 Finanțare: Ambasada Franței și Institutul Cultural Francez în România Beneficiar: Tineri pentru Tineri Grup ţintă:  tineri  Implementare: online Buget: 7880 EUR, din care grant finanțat 4910 EUR Scopul proiectului:...

read more
Siguranța rutieră

Perioada de desfăşurare: 25 aprilie – 30 noiembrie 2017 Finanţare: Fundația United Way România, cu sprijinul Kaufland România Parteneri: Ministerul Educației Naționale, Ministerul Administrației și Internelor Beneficiar: Fundaţia Tineri pentru Tineri Grup ţintă:...

read more

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *