…Un pupic?

…Un pupic?

…Un pupic?      Cică trăia undeva, nu mai ştiu unde, un împărat. Şi împăratul acesta avea totul: munţi, întinderi, mai puţin liniştea sufletului, căci fiul lui se răscolea de suferinţi. Au încercat babele să-l doftoricească, însă nu era chip să-i curme suferinţa. Şi...
Că de n-ar fi…

Că de n-ar fi…

Că de n-ar fi… A fost odată, într-un ţinut uitat de vreme şi de istorie, pe o colină verde şi însorită, o cetate numită Independent City aflată sub oblăduirea unui conducător numit Bârzan, singurul pământean adus pe lume de barză şi paraşutat tocmai în cetatea în care...
Şi cei şapte pitici?

Şi cei şapte pitici?

Şi cei şapte pitici? Era odată, într-un sat departe, un flăcău chipeş, lat în spate, cu ochii de cicoare şi-un nas albastru, ca nimeni altul.  Toate fetele-l plăceau şi oriunde mergea se luau după el. Chit că avea un bordei ca vai de el, domniţele-l voiau ca bărbat,...
7 mări şi 7 ţări

7 mări şi 7 ţări

7 mări şi 7 ţări A fost odată-n lumea asta o ţară frumoasă, cu ape limpezi, munţi împăduriţi şi livezi cu pomi roditori. Oamenii erau vrednici, cu braţul gros, campioni la ridicat haltere şi cărat găleţi în degetul mic, munceau cu poftă şi erau corecţi, de-ţi era mai...