Creșterea accesului la servicii prietenoase pentru tineri/ ROU1R205

Perioada de desfășurare: 2003-2009

Finanțare: Fondul ONU pentru Populație (UNFPA)

Parteneri: Societatea de educație contraceptivă și sexuală (SECS) pentru județele Tulcea și Mehedinți

Beneficiar: Tineri pentru Tineri

Grup țintă:  elevi (14-16 ani)

Locații de implementare: Botoșani, București, Dâmbovița, Iași, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Teleorman, Tulcea, Vaslui.

Buget: 38.700 USD (2003-2004) – județele Tulcea și Mehedinți, Donator Guvernul Germaniei, Agenție Executantă UNFPA

1.106.107 lei – cumulat prin proiectele susținute de Fondul ONU pentru Populație

 

Scopul proiectului: Îmbunătățirea sănătății reproducerii și sexualității – Promovarea comportamentului sexual responsabil în rândul tinerilor cu țintă de 10% din populația școlară de nivel liceal (14-16 ani) care beneficiază de activitățile programului; 70% dintre elevii care participă la program dețin cunoștințe corecte și atitudini responsabile cu privire la comportamentul sexual

 

Activități principale:

 • Cursuri de instruire adresate tinerilor educatori, pe temele manualului de Educaţie pentru Viața de Familie, dar și în programul Prevenirea ITS/ HIV/ SIDA – Comunicare pentru schimbarea comportamentului
 • Cursuri de instruire adresate cadrelor didactice, în cadrul programului Educaţie pentru Viața de Familie
 • Desfășurarea programului de Educaţie pentru Viața de Familie în cadrul unităților școlare liceale, de către educatori între egali/cadre didactice instruite
 • Organizarea de evenimente în afara școlii, adresate tinerilor (14-18 ani), pe teme de sănătatea reproducerii și sexualității
 • Întâlniri cu autoritățile locale, desfășurate în fiecare județ, pentru întărirea colaborării între instituțiile ce activează la nivel local și popularizarea proiectului în comunitate
 • Întâlniri de menținere și motivare a echipelor locale formate din educatori între egali și cadre didactice

 

Temele programului de educație pentru viața de familie: Autocunoaștere și comunicare; Comunicarea despre sexualitate; Anatomie și fiziologie; Valori și luarea deciziilor; Probleme de gen, rolurile sexelor, orientare și identitate sexuală; Concepția și controlul nașterilor; Infecții cu transmitere sexuală; HIV/ SIDA; Sarcină și parentalitate; Prevenirea abuzului de substanțe toxice; Planuri de viitor.

 

Rezultate:

 • 1.117 educatori între egali formați în Faza 1 a programului de educație pentru viața de familie, precum și 380 cadre didactice/ profesori diriginți și 249 consilieri școlari; 428 educatori între egali formați în cursul de comunicare pentru schimbarea comportamentului
 • 47.172 elevi care au beneficiat de programul de EVF/ BCC în școală
 • 9.863 adolescenți și tineri care au primit principalele mesaje legate de comportamentul sexual responsabil prin activități derulate în afara școlii
 • 3.910 elevi care au beneficiat de sesiuni de consiliere derulate de personalul format în program
 • 44 întâlniri cu autoritățile locale organizate pe parcursul celor 4 ani de proiect în cele 10 județe implicate
 • 14 schimburi de experiență între voluntarii din cele 10 sucursale
 • 729 întâlniri de menținere a voluntarilor („întâlniri săptămânale”)

 

Provocări: 

2005 – un număr incredibil de mic de consilieri școlari (ex: 6 în Tulcea, respectiv 7 în Mehedinți)

2009 – ora de dirigenție devine opțională și afectează derularea programului EVF, precum și alte programe ce se puteau realiza în colaborare cu profesorii diriginți

2009 – gripa aviară afectează activitățile, mai ales în județul Tulcea

 

Pe parcursul întregului proiect s-a demonstrat că orice schimbare politică a afectat procesul de colaborare cu unitățile școlare, prin vidul de putere creat prin schimbarea decidentului de nivel central și ulterior, nivel local (Ministru către inspectorii școlari generali sau chiar către echipa tehnică de inspectori pe discipline).

 

Alte evenimente:

2007: update la manualul de educație pentru viața de familie

2007 și 2008: Training de advocacy organizat de UNFPA

2008: realizarea unei cercetări pe comportamentul tinerilor cu privire la infecțiile cu transmitere sexuală (Costinești, campania de vară)

În fiecare an, celebrarea Zilei Internaționale HIV/SIDA, alături de partenerii guvernamentali și neguvernamentali.

EN Summary

With the support of UNFPA Romania, both technical and financial, the Family Life Education programme became the integrative approach for comprehensive sexual and reproductive health education and a standard for the schools involved in terms of collaboration with NGOs. Plus, as UNFPA Romanian Country Programme supposed integrated interventions in the area of adolescents’ reproductive health, in Tulcea and Mehedinti the programme was developed in partnership with Society for sexual and Contraception Education – SECS, a Romanian NGO specialized in providing SRH medical services.

The constant support on behalf of international organizations thought us to ALWAYS have a human rights-based approach, in ALL activities, projects, interventions and even everyday work and life.

Teams of volunteers, both peer educators, teachers and school counsellors grew up together, in the first steps through becoming European responsible citizens, with lots of optimism, will to a better and modern life. High-school students which were of 14-16 years old at the time we delivered our interventions in all kinds of communities (big urban, medium sized and small urban, even rural areas), nowadays are in their 30s, most of them being young responsible adults and citizens.

Alte articole

Îndrăznește să fii mare!

Perioada de desfășurare: 01.08.2018-01.12.2018 Finanțare: Sectorul 3 al Municipiului București, prin apelul deschis la proiecte 2018 – categoria proiecte educaționale Beneficiar: Tineri pentru Tineri Grup țintă:  educatori între egali, tineri/ adolescenți, elevi,...

read more
ESI- Educați, Sănătoși și Implicați

Perioada de desfășurare: 15.05.2021-15.12.2021 Finanțare: Ambasada Franței și Institutul Cultural Francez în România Beneficiar: Tineri pentru Tineri Grup ţintă:  tineri  Implementare: online Buget: 7880 EUR, din care grant finanțat 4910 EUR Scopul proiectului:...

read more
Siguranța rutieră

Perioada de desfăşurare: 25 aprilie – 30 noiembrie 2017 Finanţare: Fundația United Way România, cu sprijinul Kaufland România Parteneri: Ministerul Educației Naționale, Ministerul Administrației și Internelor Beneficiar: Fundaţia Tineri pentru Tineri Grup ţintă:...

read more

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *