DOSV „Dă o șansă vieții – Program național de îngrijire a gravidei și copilului – etapa I”, contract POCU 258/4/9/120254

Perioada de desfăşurare: 2018-2021

Finanţare: Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020; Axa prioritară Incluziunea socială şi combaterea sărăciei; Prioritatea de investiții: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general

Beneficiar: Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu”

Parteneri: Asociația Medicilor Rezidenți; Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN, Tineri pentru Tineri

Grup ţintă: populația de vârstă fertilă de pe teritoriul României (femei)

Implementare: național

Buget: 798.794,73 lei (aprobat conform contract finanțare pentru P2/ Tineri pentru Tineri)

Scopul proiectului: Activitatea partenerilor din sectorul neguvernamental răspunde la Obiectivul Specific 3 – Creșterea gradului de informare, educare și conștientizare cu privire la screeningul prenatal (diagnostic, tratament si monitorizare) la nivel național. Scopul general al proiectului se încadrează în cel pentru prioritatea de investiții căreia îi corespunde, anume: „Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii prin îmbunătățirea cadrului tehnic și metodologic, a cunoștințelor și a competențelor personalului implicat în furnizarea serviciilor de îngrijire a gravidei și copilului din toate cele 8 regiuni ale României”.

EN Summary

The structural instruments on behalf of EU provided Romania with significant resources to increase the availability, quality and accessibility of services delivered to the general population. Sexual and reproductive health, even if mostly subject to moral and political arguments, is an important public health issue. Romania, unfortunately, reports concerning indicators related to SRH since early 90s, even if, around 2005, the development of these indicators showed a positive change in SRH education and services.

The project is addressing urgent issues related to maternal and infant health, updating the medical procedures related to maternal health care, training the medical staff, developing a national system to register relevant medical data concerning the pregnant women and also, informing and educating women on the need for pre-natal care.

Hopefully, other issues related to SRH will arise from implementing this project in the attention of decision-makers. Youth for Youth will continue its efforts for universal access at quality health education and services, especially on SRH. Decision makers should be aware that an assessment regarding the real numbers on STIs (not only Hepatitis, Syphilis and HIV) is necessary, and also that data from the private sector should be collected (including the number of abortions), on compulsory basis  and not optional.

Alte articole

Îndrăznește să fii mare!

Perioada de desfășurare: 01.08.2018-01.12.2018 Finanțare: Sectorul 3 al Municipiului București, prin apelul deschis la proiecte 2018 – categoria proiecte educaționale Beneficiar: Tineri pentru Tineri Grup țintă:  educatori între egali, tineri/ adolescenți, elevi,...

read more

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *