Abordări integrate de prevenire HIV/SIDA în România/ RO-0062

Perioada de desfăşurare: 2009-2011

Finanţare: Mecanismul Financiar SEE (Spaţiul Economic European) printr-un grant din partea Islandei, Liechtenstein-ului şi Norvegiei

Promotor: Fundaţia Tineri pentru Tineri

Parteneri: ARAS – Asociaţia Română Anti-SIDA, ARPS – Asociaţia Română pentru Promovarea Sănătăţii, UNOPA – Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA, ADV – Fundaţia Alături de Voi România, CNCD – Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Grup ţintă: populaţia generală de tineri (15-24 de ani), cadre didactice – Tineri pentru Tineri; Elevi, adolescenți, tineri, cadre didactice; jurnaliști; personal medical (asistente, medici); persoane care trăiesc cu HIV/ SIDA – proiect (împreună cu partenerii)

Implementare: Bucureşti, Iaşi, Vaslui, Timiş, Constanţa, Mureş, Dolj, Neamţ, Bacău, Cluj

Notă: Proiectul a fost derulat și în colaborare/ parteneriat instituțional cu structurile descentralizate ale sistemelor vizate (educație și sănătate) de la nivelul județelor implicate. În plus, participarea minorilor în activitățile proiectului s-a realizat în baza acordurilor individuale semnate de către părinții/ tutorii legali ai acestora.

Buget: 2.049.742,20 EUR/ 8.657.701,10 lei din care 1.397.341 EUR eligibil TpT – Mecanismul Finaciar SEE (Spaţiul Economic European), prin Ministerul de Finanţe

 

Scopul proiectului: Încurajarea unui comportament responsabil şi non-discriminatoriu referitor la HIV/SIDA. Temele programului „Responsabilitate individuală: Prevenirea HIV/SIDA”: Sănătatea reproducerii, cu accent pe HIV/SIDA; Atitudini, stigmă şi discriminare; Educaţie non-formală; Cetăţenie activă

 

Activităţi principale:

  • Elaborarea procesului de instruire şi instruirea de educatori între egali, cadre didactice, persoane afectate de HIV/SIDA, personal medical, jurnalişti (88), autorităţi locale (150)
  • Activităţi de prevenire adresate tinerilor: sesiuni de prevenire în licee şi în afara şcolii, sesiuni cu persoanele afectate de HIV/SIDA, campanie de responsabilizare şi prevenire pe litoral
  • Activităţi de comunicare, mass-media şi PR: conferinţe de presă, producerea de filme educative, website, campanie PR, show-uri TV, campanie online
  • Evaluarea impactului proiectului: studiu cantitativ, studiu calitativ

 

Rezultate (toți partenerii):

  • Activitatea de formare: 1.725 educatori între egali; 1.010 cadre didactice; 104 persoane afectate de HIV/SIDA;  554 medici și asistente medicale; 88 jurnaliști. În plus, au fost realizate 20 întâlniri cu autoritățile locale la nivelul județelor implicate, la care au participat 484 actori cheie din comunități (reprezentanți la nivel local).
  • Activitățile de prevenire adresate adolescenților și tinerilor: 21 sesiuni de informare-educare-comunicare la care au participat 221 PLWA; 8.358 ore de voluntariat în școală, prin care s-a realizat intervenția educațională pentru 32.174 elevi de liceu; 70.320 ore de voluntariat în afara școlii, prin care 288.358 adolescenți și tineri au primit mesajele importante ale campaniei „Iubește cu cap! Până peste cap!”; 52.716 adolescenți și tineri care au beneficiat de campania de vară – 5 săptămâni, realizată pe litoral/ Costinești, 2008. Pentru implicarea voluntarilor și formarea lor continuă, au fost realizate 2.053 întâlniri săptămânale care au implicat alte 13.264 ore de voluntariat.
  • Activitățile de comunicare, mass-media și PR: 23 conferințe de presă, realizate inclusiv la nivelul județelor implicate; peste 300.000 tineri care au fost expuși la mesajele campaniei „Iubește cu cap! Până peste cap!”; 48 apariții radio-TV.
  • Evaluarea impactului: 2 studii (2010 și 2011), realizate de ARPS. Rezultatele comparative între cele două studii au demonstrat clar că au existat modificări pozitive în comportamentele preventive în SRH, inclusiv prevenirea ITS și HIV. Astfel, utilizarea prezervativului la primul contact sexual a crescut de la 68% la 76%; utilizarea prezervativului la cel mai recent contact sexual a crescut de la 50% la 70%; ne-implicarea în contacte sexuale întâmplătoare a crescut de la 71.3% la 73%; cu toate acestea, utilizarea prezervativului de către prieteni/ apropiați a scăzut de la 41.3% la 40%.

 

Acest proiect, derulat sub prima rundă a mecanismului SEE în România și sub monitorizarea Minsiterului de Finanțe a demonstrat puterea și capacitatea crescută a parteneriatului public-privat în adresarea unor subiecte dificile, dar și pe condiții noi de finanțare (și implicit, management de proiect).

 

Notă: 2011 – Premiul I la categoria „Cel mai bun proiect din domeniul sănătății” la Gala Voluntariatului; 2011 – Premiul I la categoria „Cel mai bun proiect adresat tinerilor” la Gala Societății Civile

EN Summary

Based on the need that as for mainstream youth, young girls and women are most at risk to contact HIV, we developed the „Comprehensive Approaches in HIV/AIDS prevention in Romania” project in an extended public-private partnership. The whole communication campaign targeted young women, together with young men, in terms of harm reduction behaviors – delay of sexual debut, decrease of the number of sexual partners and of casual sex, as much as possible monogamous relationships and of course, the use of condoms and appropriate modern contraceptives. Moreover, the project aimed for combating stigma and discrimination associated with HIV/AIDS, but also for promoting values associated with strong active citizenship, such as tolerance, accepting diversity, volunteering.

Alte articole

Îndrăznește să fii mare!

Perioada de desfășurare: 01.08.2018-01.12.2018 Finanțare: Sectorul 3 al Municipiului București, prin apelul deschis la proiecte 2018 – categoria proiecte educaționale Beneficiar: Tineri pentru Tineri Grup țintă:  educatori între egali, tineri/ adolescenți, elevi,...

read more
ESI- Educați, Sănătoși și Implicați

Perioada de desfășurare: 15.05.2021-15.12.2021 Finanțare: Ambasada Franței și Institutul Cultural Francez în România Beneficiar: Tineri pentru Tineri Grup ţintă:  tineri  Implementare: online Buget: 7880 EUR, din care grant finanțat 4910 EUR Scopul proiectului:...

read more
Siguranța rutieră

Perioada de desfăşurare: 25 aprilie – 30 noiembrie 2017 Finanţare: Fundația United Way România, cu sprijinul Kaufland România Parteneri: Ministerul Educației Naționale, Ministerul Administrației și Internelor Beneficiar: Fundaţia Tineri pentru Tineri Grup ţintă:...

read more

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *