Standarde în educaţia între egali

Educaţia între egali se aplică în cadrul programelor pentru tineret care vizează sănătatea reproducerii şi prevenirea HIV din toată lumea. Abordările de tipul educaţiei între egali oferă numeroase avantaje atât programelor, publicului ţintă, cât şi comunităţilor în general. Practica a demonstrat că programele bine concepute şi bine implementate pot contribui într-o foarte mare măsură la îmbunătăţirea cunoştinţelor, atitudinilor şi deprinderilor tinerilor în domeniul sănătăţii reproducerii şi al prevenirii răspândirii virusului HIV.

Există variaţii foarte mari în ceea ce priveşte calitatea educaţiei înter egali realizate. Se întâmplă destul de frecvent ca programele să fie denumite “programe de educaţie între egali”‘, dar de fapt ele să nu realizeze decât activităţi de outreach. Chiar şi în cazul în care sunt bine concepute, programele se confruntă uneori cu mari probleme în implementare. Educatorii între egali uneori înţeleg greşit cuprinsul şi limitele activităţilor desfăşurate, din cauza lipsei de comunicare în privinţa cerinţelor programului.

Pe parcursul implementării programului Y-PEER, specialiştii în domeniul educaţiei între egali au ridicat adesea problema modului în care ar trebui standardizată această formă de educaţie. Pentru a găsi o soluţie la această problemă, UNFPA în colaborare cu FHI/YouthNet au organizat o consultare cu durata de 2 zile privind standardele în educaţia de la egal la egal în perioada 8-10 noiembrie 2004, la Moscova, capitala Federaţiei Ruse. 

În cadrul consultării, 45 de participanţi din 22 de ţări au colaborat cu o echipă de facilitare formată din experţi internaţionali la elaborarea unor standarde minime pentru programele de educaţie între egali. 

Avantajele utilizării unor standarde

Deşi s-a manifestat o oarecare reticenţă cu privire la faptul că, prin stabilirea unor standarde, se poate descuraja creativitatea sau se poate ajunge la generarea unor modele tip de educaţie între egali, cei mai mulţi sunt de acord că avantajele care rezultă din definirea unor standarde atârnă mai greu decât dezavantajele. Acest lucru este cu atât mai adevărat dacă aplicarea standardelor se face într-o manieră flexibilă şi adaptată la realităţile contextului şi mediului în care se desfăşoară un program. În rezumat, standardele pot asigura:

Un consens între gândirea specialiştilor şi experienţa verificată în practică.

Un cadru pentru asigurarea calităţii

Prin respectarea standardelor minime, managerii pot asigura calitatea în toate etapele elaborării, implementării şi evaluării programului.

Orientare în elaborarea şi implementarea programelor.

Alte articole

Y-PEER

“Spune-mi şi este posibil să uit. Arată-mi şi este posibil să ţin minte. Implică-mă şi voi înţelege.” Youth Peer Education NetworkY-PEER (Youth Peer Education Network) este o reţea internaţională bazată pe “educaţia între egali” reprezentată în 39 de ţări ale lumii,...

read more
Standarde pentru educația sexuală în Europa

Tendința crescătoare către globalizare și răspândirea rapidă a informațiilor, combinate cu prevalența ridicată a infecției cu HIV și violenței sexuale, sunt factori, identificați de cercetători ai mediului social, factori care sugerează că educația sexuală și...

read more

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *