Sub sloganul „Zâmbește-ți în fiecare zi”, Fundația Tineri pentru Tineri a finalizat proiectul strategic „EDSANO – Educaţie pentru Sănătate – Dezvoltarea curriculei opţionale modulare pentru învăţământul preuniversitar” care, în decursul a 3 ani (2010-2013), a reușit să aducă informații despre Educația pentru Sănătate și să formeze abilități și comportamente – cu respectarea standardelor europene din domeniu – pentru peste 68.000 de elevi din 1.787 de unități școlare din mediul rural, prin activități non-formale și creative destinate copiilor de nivel preșcolar și primar.

Proiectul a fost construit în jurul educării copiilor în tematici care presupun adoptarea unui stil de viață sănătos și comportamente responsabile, prin:

  • actualizarea programei școlare a opționalului „Educație pentru sănătate”,
  • realizarea de materiale educative și promoționale care să ajute cadrele didactice în derularea orelor,
  • formarea factorilor de decizie în managementul programelor extracurriculare și extrașcolare din zona Educației pentru sănătate.

Pentru copii, proiectul a adus o poveste despre sănătate și responsabilizare, cu accent pe dezvoltarea creativității și a imaginației, folosind imagini apropiate de cei mici, mituri, proverbe și personaje care trebuie conduse către finalul fericit al povestirii „Întâmplări zâmbărețe cu Hazli”.

Rezultatele notabile ale proiectului se referă la:

  • Programa școlară a materiei opționale „Educație pentru sănătate” revizuită și adaptată;
  • 1 campanie națională de conștientizare (Zâmbește-ți în fiecare zi) dezvoltată și implementată cu succes, în care 68.218 de elevi din învățământul preșcolar și primar din mediul rural au fost implicați prin derularea opționalului de Educație pentru Sănătate;
  • 4.000 de cadre de didactice, educatori și învățători din 1.787 unități școlare de nivel preșcolar și primar din mediul rural au susținut ore de Educație pentru sănătate;
  • 5 programe de formare pentru decidenți au fost acreditate de Ministerul Educației Naționale, acestea au fost organizate în 2 module de formare și finalizate cu instruirea a 205 inspectori de specialitate și 64 consilieri școlari;
  • 148 de directori de unități școlare de unități școlare de învățământ preșcolar și primar din mediul rural au participat la un schimb de bune practici;
  • 72.656 de materiale educative „Întâmplări zâmbărețe cu Hazli” au fost distribuite copiilor și cadrelor didactice care au implementat opționalul de Educație pentru Sănătate;
  • 65.600 de materiale promoționale au ajuns la copiii implicați în campania de conștientizare.

Tematica abordată de noua programă opțională de Educație pentru Sănătate propune elevilor ore despre: Noțiuni de anatomie și fiziologie; Igienă personală; Activitate și odihnă; Sănătatea mediului; Sănătatea mintală; Sănătatea alimentației; Sănătatea reproducerii și a familiei; Consumul și abuzul de substanțe și Accidente, violență, abuz și valori umanitare.

Cadru didactic – Școala Gimnazială Păuca, județul Sibiu: „În urma derulării acestui proiect, foarte mulți preșcolari și elevi și-au însușit cunoștințe cu privire la igiena individuală și de grup, și-au format deprinderi de alimentație rațională și sănătoasă și au început să aplice corect normele de igienă.”

Director – Școala Gimnazială Florești, județul Cluj: ”Mijloacele de învăţământ, materialele didactice primite în cadrul proiectului au fost foarte atractive şi şi-au arătat utilitatea în principal prin uşurinţa de a recrea în permanenţă situaţia educaţională, accesibilitatea de a fi folosite, atât de preşcolari, cât şi de elevi. Apreciez şi susţin orice program de educație pentru sănătate la nivelul învățământului preșcolar, ca intervenție de susținere a educației timpurii.”

Inspector educativ, Inspectoratul Școlar Județean Harghita: ”Pentru dezvoltarea programului de educație pentru sănătate consider a fi importante iniţierea şi realizarea programelor de educaţie pentru sănătate la vârste cât mai tinere, din grădiniță, lucru care s-a și realizat prin pilotarea acestui opțional în unitățile școlare în cadrul campaniei de conștientizare „Zâmbește-ți în fiecare zi!”. Mai important este ca receptivitatea cadrelor didactice și a părinților să se manifeste astfel încât acest mare pas realizat să nu rămână la nivel de „proiect pilot”. Conduita preventivă devine astfel un comportament care se edifică în timp, în paralel cu dezvoltarea educativă”.

Inspector educativ, Inspectoratul Școlar Județean Arad: ”Mai în joacă (cu sclipici, licurici, steluţe), mai în serios (cu sesiuni de dezbateri pentru informare şi prevenire), am avut  şi avem satisfacţia că în judeţul nostru cel puțin 3000 de copii/ elevi din grădinițe și clase primare sunt mai ”bogați” la categoria SĂNĂTATE”.

Proiectul „EDSANO – Educaţie pentru Sănătate – Dezvoltarea curriculei opţionale modulare pentru învăţământul preuniversitar” face parte din strategia de dezvoltare a Programului Național de Educație pentru Sănătate în Școala Românească lansat în anul 2001 de către Ministerul Educației Naționale sub înaltul patronaj al Primului Ministru al României și are ca scop formarea de atitudini responsabile în rândul elevilor față de propria sănătate și a celor din jur.

Proiectul „EDSANO – Educaţie pentru Sănătate – Dezvoltarea curriculei opţionale modulare pentru învăţământul preuniversitar” a fost implementat în parteneriat de Fundația Tineri pentru Tineri și Ministerul Educației Naționale (Partener național unic) și a presupus o alocare financiară de 1.500.000 EUR, cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – Investește în oameni.

Comunicatul de presă poate fi descărcat de aici

Sexualitatea în secolul XX

Schimbările conceptuale apărute în secolul XX în general, nu pot fi datate cu precizie, fiind rezultatul unui şir de evenimente care au acţionat cumulativ. Din punct de vedere didactic, pot fi totuşi considerate ca fiind caracteristice câteva perioade.În perioada...

Fiziologia la băieţi

La bărbat, spermatozoidul este produs la nivelul testiculelor şi este depozitat până în momentul ejaculării în epididim, un canal întortocheat aflat lângă testicule. Testiculele sunt situate în scrot, practic în afara organismului pentru că au nevoie de o temperatură...

Scabia (râia)

Este o boală cauzată de un parazit (Sarcoptes scabie).Femela sapă galerii în piele mai ales în timpul nopţii, iar după ce depune ouăle, moare. Larvele înţeapă pielea pentru a se hrăni.Contaminarea se face prin contactul intim cu persoana infestată sau prin...

0 Comments

Submit a Comment