Ce ne-am propus?

Din 1991 acționăm ca tinerii să se bucure de viața lor, la întregul lor potențial, în sănătate căt mai deplină. Știm că dezvoltarea atitudinilor și abilităților de viață presupune efort constant, date științifice reale, dar și distracție. Îi implicăm pe tineri în programele care li se adresează, de la idee la realizare. Credem în prevenire, în abordarea educației între egali și în educația non-formală. Deci, #CrestemTineriBine, care nu au neapărat probleme, cât nevoi.

Încă de la înfiinţare, Tineri pentru Tineri şi-a concentrat eforturile asupra tinerilor şi problemelor acestora, având ca misiune:

  • promovarea accesului tinerilor la educaţie/informare şi servicii de sănătate, cu accent pe sănătatea reproducerii, planificare familială şi pe formarea abilităţilor privind viaţa de familie;
  • îmbunătăţirea calităţii vieţii tinerilor prin implicarea lor activă în programe de sănătatea reproducerii destinate grupului de vârstă 15-24 ani;
  • militarea pentru drepturile adolescenţilor şi copiilor la nivel naţional şi internaţional.

Ne propunem ca abordarea nevoii tinerilor de educație pentru sănătatea reproductivă și sexuală să devină regulă, nu excepție – nu ne vom opri până când sistemul  din România nu va asigura standardele programelor noastre.

În anul 2001, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului a lansat Programul Naţional de Educaţie pentru Sănătate în Şcoala Românească, ce are ca scop introducerea educaţiei pentru sănătate în toate unităţile de învăţământ preuniversitar din România. În cadrul acestui program, Tineri pentru Tineri este un partener indispensabil datorită experienţei recunoscute în derularea de programe educaţionale în şcoli (implicând atât cadre didactice, cât şi elevi/studenţi) şi capacităţii dovedite în managementul de programe şi administrare logistică.

Istoric organizațional

Perioada a fost caracterizată prin finanțările instituțiilor internaționale (UNFPA, USAID, UNICEF, Banca Mondială ș.a) pentru proiecte și programe care să sprijine ameliorarea unor indicatori referitori la sănătatea și dezvoltarea populației.
TpT a deținut calitatea de partener principal în componenta programului de tineret a programului pentru România derulat de UNFPA (Fondul ONU pentru Populație), cea de implementator al strategiei USAID (Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională) pentru componenentele de educație pentru sănătate, educație în sănătatea reproducerii și sexualității, inclusiv formarea/ instruirea grupurilor intermediare de educatori între egali și cadre didactice, dar și de membru în toate grupurile de lucru și comisiile din domeniu.
Bugetul administrat în perioada de referință de către TpT a fost de 1,102,607.75 EUR.

Perioadă de pre-aderare la Uniunea Europeană, în care problemele țării erau identificate, adresate prin strategii naționale/ planuri de acțiune și care a adus TpT oportunitatea extinderii programelor pilotate către nivelul central al sectorului guvernamental.
Au fost dezvoltate parteneriate strategice cu instituțiile guvernamentale care să preia inițiativele societății civile, concretizate prin implementarea unor proiecte cu finanțarea Fondului Global de Combatere HIV/SIDA, TBC și Malariei în România, derulate în parteneriat cu: Ministerul Educației Naționale (programul de educație pentru sănătate în școala românească), Direcțiile Generale Medicale din cadrul Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Administrației și Internelor.
Grupul țintă intermediar s-a completat cu cadre didactice din învățământul preuniversitar, consilieri școlari, medici și personal medical, inclusiv cadre militare/ ofițeri și sub-ofițeri din cadrul MApN și MAI.
În această perioadă, datorită caracterului strategic și național al proiectelor derulate cu sprijinul finanțatorilor internaționali, bugetul administrat a crescut la 3,185,380.30 EUR.
Proiectele au vizat în continuare îmbunătățirea stării de sănătate și educație pentru sănătate a populației de copii și tineri, inclusiv implicarea acestora în programe de voluntariat/ cetățenie activă.

Schimbarea statutului României în stat membru UE a condus la dispariția asistenței financiare din partea instituțiilor internaționale și la apariția fondurilor europene structurale și de coeziune.
Au fost continuate programele care să contribuie la prevenirea și combaterea problemelor de sănătate a populației, de demografie și care să asigure o dezvoltare armonioasă a copiilor și tinerilor, inclusiv prin transformarea acestora în cetățeni valoroși și implicați: 2 proiecte în cadrul programului TiA – Comisia Europeană/ linia Inițiative ale tinerilor; 3 proiecte POSDRU – Fondul Social European / DMI 1.1, strategice și 1 proiect în cadrul Mecanismului Financiar SEE (EEA Grants)/ linia Sănătate și îngrijirea copilului. Lecțiile învățate au contribuit la implementarea și finalizarea cu succes a acestor proiecte.
Proiectele strategice au fost derulate în parteneriatul central cu Ministerul Educației Naționale, tocmai pentru continuarea strategiilor în educația pentru sănătate și pentru cetățenie activă/ voluntariat.
Bugetele administrate de către TpT au pentru această perioadă valoarea de 6,139,840.74 EUR.

Ani de tranziție și închidere a proiectelor strategice derulate în perioada anterioară, fără finanțare contractată. Continuă parteneriatul cu MEN și se testează noi oportunități de dezvoltare a organizației, având în vedere schimbările din piața de finanțare și nevoile copiilor și tinerilor raportate la documentele strategice.
Organizația asigură sustenabilitatea proiectelor și programelor din fonduri proprii și voluntariat.
Începând cu 2016, începe implementarea a 2 proiecte, anume continuarea proiectului POSDRU pentru elevii de liceu prin finanțarea din partea Programului de Cooperare Elevțiano-Român – EVRICA 2.0/ Educație pentru Viața de familie și Responsabilizare Individuală prin programe de Cetățenie Activă pentru tinerii din România și un proiect european, realizat în parteneriat cu organizații și instituții din alte trei țări (Associazione Comunità Nuova/ Italy, Cooperativa CODICI Agenzia di Ricerca Sociale/ Italy, Fryshuset/ Sweden și University of Middlesex/ UK).
Din păcate, eforturile de a aplica pe noile finanțări pe fonduri structurale (POCU 2014-2020) nu s-au materializat proiecte noi.
Ca urmare a capacității de implementare de proiecte pentru adolescenți și tineri, începem parteneriatul cu PR-ul pentru brandul DUREX, prin care putem susține cu produse de sănătate (prezervative) activitățile educaționale și de prevenire în sănătate.
În această perioadă începem să ne preocupăm de strategia de repoziționare a organizației ca furnizorde educație în sănătatea reproducerii și sexualității realizată pe bază de dovezi din știință și într-o manieră comprehensivă.
În plus, începem să adresăm subiecte suplimentare programului de bază (cum ar fi hărțuirea și abuzul sexual) sau să ne procupăm de noi grupuri țintă, la solicitarea adulților sau profesioniștilor crae se ocupă de acestea (elevi de gimnaziu, copii cu cerințe educaționale speciale etc.). Continuăm misiunea de a ne implica în promovarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, transformate în Agenda 2030 și realizăm proiectul Youth Voice, în colaborare cu cei doi delegați de tineret la ONU.

Sexualitatea în secolul XX

Schimbările conceptuale apărute în secolul XX în general, nu pot fi datate cu precizie, fiind rezultatul unui şir de evenimente care au acţionat cumulativ. Din punct de vedere didactic, pot fi totuşi considerate ca fiind caracteristice câteva perioade.În perioada...

Fiziologia la băieţi

La bărbat, spermatozoidul este produs la nivelul testiculelor şi este depozitat până în momentul ejaculării în epididim, un canal întortocheat aflat lângă testicule. Testiculele sunt situate în scrot, practic în afara organismului pentru că au nevoie de o temperatură...

Scabia (râia)

Scabia (râia)

Este o boală cauzată de un parazit (Sarcoptes scabie).Femela sapă galerii în piele mai ales în timpul nopţii, iar după ce depune ouăle, moare. Larvele înţeapă pielea pentru a se hrăni.Contaminarea se face prin contactul intim cu persoana infestată sau prin...

Negii genitali

Negii genitali

Apariţia lor este determinată de anumite tulpini ale Virusului Uman Papilloma (HPV). Atât la femei cât şi la bărbaţi, boala se manifestă prin apariţia uneia sau mai multor excrescenţe de culoarea pielii, cărnoase, de dimensiuni iniţial mici, uneori chiar...