FORMARE

Educație pentru sănătate / Îmbunătățirea abilităților membrilor echipei de implementare a programelor de educație pentru sănătate în comunicarea cu factorii interesați și advocacy - Modulul 2

21-11-2013

Modulul de formare „Educație pentru sănătate / Îmbunătățirea abilităților membrilor echipei de implementare a programelor de educație pentru sănătate în comunicarea cu factorii interesați și advocacy”, se adresează tuturor categoriilor de personal din învățământul preuniversitar care au parcurs modulul 1. Programul de formare adresează nevoia de dezvoltare și consolidare a competențelor de comunicare interpersonală și [...]

Citeste tot articolul...
Comments Off

Educație pentru Viața de Familie – Faza 3 / Perfecționarea personalului didactic în formarea competențelor și abilităților de viață – curs adresat consilierilor școlari/ psihopedagogi, consilierilor educativi și directorilor adjuncți

29-04-2013

Faza 3 a cursului Educație pentru Viața de Familie (EVF) reprezintă formarea de formatori - training of trainers (ToT) - şi se desfăşoară cu participanţii selectaţi după parcurgerea nivelului anterior (Faza 2). Acest curs se axează pe abilităţile de elaborare a unui format de curs şi pe aprofundarea procesului de instruire.
Astfel, în afară de cunoașterea [...]

Citeste tot articolul...
Comments Off

Educație pentru Viața de Familie – Faza 2 – curs adresat consilierilor școlari/ psihopedagogi, consilierilor educativi și directorilor adjuncți

30-01-2013

Programul de formare ”Educație pentru Viața de Familie - Faza 2” continuă Faza 1 a programului (însușirea de informații) cu deprinderea metodelor și tehnicilor de formare și învățare non-formală, venind astfel în ajutorul personalului didactic prin punerea la dispoziție a unui cadru larg de informații care pot fi aplicate în orice domeniu al învățământului preuniversitar [...]

Citeste tot articolul...
Comments Off

Educație pentru Viața de Familie – Faza 1 – curs adresat consilierilor educativi și directorilor adjuncți

13-11-2012

Cursul ”Educație pentru Viața de Familie – Faza 1” adresat consilierilor educativi și directorilor adjuncți își propune dezvoltarea abilităților acestora de a iniția și gestiona programe de educație non-formală pe teme de sănătatea reproducerii și a familiei în unitățile școlare pe care le conduc.
În plus, cursul oferă cadrelor didactice un sprijin în furnizarea informaţiilor de [...]

Citeste tot articolul...
Comments Off

Educație pentru Viața de Familie – Faza 1 – curs adresat consilierilor școlari/ psihopedagogi

02-08-2012

Cursul ”Educație pentru Viața de Familie – Faza 1” adresat consilierilor școlari/psihopedagogi își propune dezvoltarea abilităților acestora de a iniția și conduce sesiuni de educație non-formală pe teme considerate sensibile și dificil de coordonat, mai ales din perspectiva calității activităților la nivel local, de lucru efectiv în comunitate: responsabilizarea și implicarea tinerilor ca factori activi [...]

Citeste tot articolul...
Comments Off

Taguri