Achiziţii

Invitaţie de participare - Selecţie formatori susţinere cursuri de instruire

10-03-2010

Denumire invitaţie: selecţie formatori susţinere cursuri de instruire cadre didactice şi educatori între egali
CPV: 8031000 – 0 Servicii de formare profesională a tinerilor
Tip contract: contract de prestări servicii – susţinere şi prezentare cursuri de instruire –contract pe bază de timp;
Obiectul contractului: servicii de susţinere de cursuri de instruire în cadrul proiectului RO-0062: Abordări integrate de [...]

Citeste tot articolul...
0 comentarii

Invitaţie de participare - Selecţie experţi formare/ instruire (2)

11-11-2009

Denumire invitaţie: revizuire conţinut ştiinţific manuale de formare şi materiale IEC
CPV: 92312212-0 Servicii privind pregătirea manualelor de formare
Tip contract: prestări servicii
Obiectul contractului:
- Revizuirea conţinutului ştiinţific pentru:

Suport de curs pentru cadre didactice/ învăţământ preuniversitar, având următoarele teme de conţinut: Prevenire HIV/SIDA, inclusiv conţinut pe tematica „Sănătatea reproducerii”; Atitudini/ Stigmă şi discriminare; Cetăţenie activă; Educaţie non-formală;
O broşură [...]

Citeste tot articolul...
0 comentarii

Invitaţie de participare - Selecţie experţi formare/ instruire

15-10-2009

Denumire invitaţie: elaborare materiale cu conţinut didactic
CPV: 92312212-0 Servicii privind pregătirea manualelor de formare
Tip contract: cedare drepturi de autor
Obiectul contractului: cedenţii se obligă să elaboreze următoarele şi să cedeze drepturile de autor asupra acestora:

Suport de curs pentru cadre didactice/ învăţământ preuniversitar, având următoarele teme de conţinut: Prevenire HIV/SIDA, inclusiv conţinut pe tematica „Sănătatea reproducerii”; Atitudini/ Stigmă şi discriminare; Cetăţenie [...]

Citeste tot articolul...
0 comentarii

Invitaţie de participare - service echipamente IT

12-05-2009

Fundaţia Tineri pentru Tineri intenţionează să contracteze până la data de 25.05.2009 achiziţia următoarelor servicii, aferente proiectului RO-0062 (Abordări integrate de prevenire HIV/SIDA în România), finanţat de Mecanismul Financiar SEE prin Ministerul Finanţelor Publice în calitate de Punct Naţional de Contact pentru Mecanismul Financiar SEE:

Citeste tot articolul...
0 comentarii

Invitaţie de participare - program raportare financiară

12-05-2009

Fundaţia Tineri pentru Tineri intenţionează să contracteze până la data de 25.05.2009 achiziţia următoarelor servicii, aferente proiectului RO-0062 (Abordări integrate de prevenire HIV/SIDA în România), finanţat de Mecanismul Financiar SEE prin Ministerul Finanţelor Publice în calitate de Punct Naţional de Contact pentru Mecanismul Financiar SEE:

Citeste tot articolul...
0 comentarii

Taguri