Educație pentru Viața de Familie – Faza 3 – curs adresat educatorilor între egali

29-05-2014

Educaţie pentru viaţa de familie, faza 3, Formare de FormatoriFaza 3 a cursului Educație pentru Viața de Familie (EVF) reprezintă Formarea de Formatori - Training of Trainers (ToT) - şi se desfăşoară cu participanţii selectaţi după parcurgerea nivelului anterior (Faza 2). Acest curs se axează pe abilităţile de elaborare a unui format de curs şi pe aprofundarea procesului de instruire.

Acest curs reprezintă finalul procesului de formare în Educație pentru Viața de Familie, un sistem de formare gradual pentru cei care se implică în calitate de grup țintă intermediar în proiectele și programele de educație derulate, adică încununarea abilităților de facilitare, moderare și construire a unui proces de învățare eficient, bazat pe metodele educației non-formale.

Scop:

Participanții vor fi instruiți în Educație pentru Viața de Familie – Faza 3 – cu scopul de a deprinde și exersa abilităţile necesare pentru a elabora şi a aplica un program de curs de instruire.

Obiective:

La finalul acestui curs, participanții vor fi capabili să:

  • enumere și să descrie principalele etape necesare în elaborarea și furnizarea unui proces de instruire;
  • elaboreze și să aplice un instrument de sondare a nevoilor de învățare;
  • descrie principiile învățării și metodele/tehnicile optime pentru sporirea eficienței învățării;
  • elaboreze și să formuleze corect structura unui proces de instruire, în termeni de scop și obiective;
  • definească termenii de “conținut” și “proces” în procesul de instruire;
  • identifice și să analizeze elementele implicate în conducerea/ facilitarea transmiterii informației;
  • elaboreze un model de proces de instruire;
  • analizeze rolul pe care îl dețin în conducerea procesului de instruire și în crearea unui mediu sigur de învățare;
  • să aplice o activitate din cadrul unui proces de instruire;
  • elaboreze și să aplice o metodă de evaluarea a unui proces de instruire.

Structura:

Cursul este structurat în 13 sesiuni:

1. Introducere

2. Etapele procesului de instruire

3. Identificarea nevoilor de învățare

4. Înțelegerea auditoriului

5. Elaborarea scopului și a obiectivelor unui proces de instruire

6. Înțelegerea conținutului și procesului de instruire

7. Conducerea/ Facilitarea procesului de învățare

8. Selectarea metodelor și a mijloacelor

9. Selectarea și adaptarea conținutului

10. Etica formatorului

11. Furnizarea instruirii

12. Evaluarea instruirii

13. Încheiere

Durata:

21 de ore

Acreditare:

Procesul de formare ”Educație pentru Viața de Familie” este recunoscut ca model de bună practică în formarea educatorilor între egali de către Youth Peer Education Network în cadrul ghidului ”Standarde de calitate pentru programele de educație de la egal la egal”. Autorii ghidului apreciază că programul asigură buna pregătire a educatorilor între egali, actualizarea cunoștințelor și deprinderilor, în funcție de nevoi și odată cu extinderea rolurilor îndeplinite: ”Educaţie pentru Viaţa de Familie din România oferă prilejul în mod sistematic educatorilor între egali de a-şi exersa deprinderile şi de a beneficia de feedback din partea altor educatori între egali şi a adulţilor care fac parte din personalul programului. Se organizează întâlniri săptămânale în cadrul cărora educatorii desfăşoară activităţi în faţa personalului programului pe diferite teme din domeniul sănătăţii reproducerii pe care le aleg, organizează şi dezvoltă ei înşişi. Astfel, aceştia au ocazia de a-şi îmbunătăţi deprinderile de facilitare şi comunicare, de a-şi actualiza cunoştinţele cu privire la diferite aspecte ale sănătăţii reproducerii, precum şi de a-şi formula atitudinile şi etica în calitate de educatori între egali.”

Deși nu este un curs acreditat în sistemul public de formare, cursul Educație pentru Viața de Familie – Faza 3 adresat educatorilor între egali beneficiază de o recunoaștere tot mai accentuată din partea mediului privat care apreciază procesul de instruire de la Fundația Tineri pentru Tineri drept o școală eficientă de formatori.