Educație pentru Viața de Familie – Faza 2 – curs adresat educatorilor între egali

29-05-2014

Educație pentru Viața de Familie - Faza 2Faza 2 a cursului Educație pentru Viața de Familie are loc după ce cunoştinţele şi abilităţile obţinute în nivelul anterior au fost aplicate/exersate la clasă de către educatorii între egali, deci după acumularea unui minim de experienţă în ceea ce priveşte conducerea de sesiuni în licee. Accentul cade pe aprofundarea metodelor şi a mijloacelor de predare folosite în învăţarea experienţială. Acest nivel îşi propune să formeze abilităţi legate de comunicare, facilitare şi lucrul cu grupul.

În cadrul cursului de fazei 2, participanţii - care deţin un nivel   anterior de instruire (faza 1), dar şi experienţa de predare la clasă - îşi vor completa cunoştinţele. Cursul aduce un plus de informații și abilități educatorilor între egali în ceea ce privește educația non-formală și propune un număr de 43 de metode/ tehnici care pot conduce la o experiență de învățare utilă și mai plăcută beneficiarilor.

Scop:

Participanții vor fi instruiți în Educație pentru Viața de Familie – Faza 2 – cu scopul de a-și completa cunoștințele privind metodele și mijloacele de instruire, prin exersarea și îmbunătățirea abilităților de comunicare, feed-back, facilitare și lucru în echipă.

Obiective:

La finalul acestui curs, participanții vor fi capabili să:

 • descrie conceptul de învăţare experienţială;
 • descrie și exerseze modalități de comunicare eficientă în procesele de instruire;
 • enumere și să descrie deprinderi de comunicare care conduc la crearea unui mediu sigur de învățare;
 • aplice – în mod corect – feed-back-ul ca și proces de eficientizare a comunicării;
 • identifice rolul participanților în cadrul echipei/grupului;
 • descrie tipurile de metode/tehnici de facilitare;
 • aplice – în mod corect – metode/tehnici de educație non-formală;
 • faciliteze o activitate descrisă în programa Educație pentru Viața de Familie;
 • exerseze abilităţile de a oferi şi de a primi feed-back.

Structura:

Cursul este structurat în 9 sesiuni:

 1. Introducere
 2. Învățare experiențială
 3. Comunicare
 4. Deprinderi de comunicare
 5. Feed-back și bariere în comunicare
 6. Lucrul în echipă
 7. Metode și mijloace
 8. Exersarea abilităților
 9. Încheiere

Durata:

21 de ore

Acreditare:

Procesul de formare ”Educație pentru Viața de Familie” este recunoscut ca model de bună practică în formarea educatorilor între egali de către Youth Peer Education Network în cadrul ghidului ”Standarde de calitate pentru programele de educație de la egal la egal”. Autorii ghidului apreciază că programul asigură buna pregătire a educatorilor între egali, actualizarea cunoștințelor și deprinderilor, în funcție de nevoi și odată cu extinderea rolurilor îndeplinite: ”Educaţie pentru Viaţa de Familie din România oferă prilejul în mod sistematic educatorilor între egali de a-şi exersa deprinderile şi de a beneficia de feedback din partea altor educatori între egali şi a adulţilor care fac parte din personalul programului. Se organizează întâlniri săptămânale în cadrul cărora educatorii desfăşoară activităţi în faţa personalului programului pe diferite teme din domeniul sănătăţii reproducerii pe care le aleg, organizează şi dezvoltă ei înşişi. Astfel, aceştia au ocazia de a-şi îmbunătăţi deprinderile de facilitare şi comunicare, de a-şi actualiza cunoştinţele cu privire la diferite aspecte ale sănătăţii reproducerii, precum şi de a-şi formula atitudinile şi etica în calitate de educatori între egali.”