Educație pentru Viața de Familie – Faza 1 – curs adresat educatorilor între egali

29-05-2014

Educație pentru Viața de Familie - Faza 1Cursul ”Educație pentru Viața de Familie – Faza 1” constă în furnizarea informaţiilor de bază în domeniul sănătătii reproducerii - anatomia şi fiziologia sistemelor reproducătoare, contracepţie, ITS, HIV/SIDA, sarcină, precum şi în formarea abilităților de viață pentru adoptarea de decizii responsabile și documentate în ceea ce privește comportamentele sănătoase.

Acest curs se adresează elevilor și studenților care își doresc să devină voluntari / educatori între egali ai Fundației Tineri pentru Tineri, iar prin intermediul său se formează abilităţile de lucru cu tinerii prin metode interactive (modelul învăţării experienţiale) şi atitudinile privind codul etic al educatorului între egali.

După parcurgerea Fazei 1 participanţii aplică programul în unitățile școlare de nivel liceal, în orele de dirigenţie, pentru 6-12 ore după care urmează, participarea la următoarea fază de instruire (Faza 2).

Scop:

Participanții vor fi instruiți în Educație pentru Viața de Familie – Faza I – în vederea însușirii informațiilor și deprinderii abilităților necesare aplicării programului în licee, ca educatori între egali.

Obiective:

La sfârşitul acestui curs, participanţii vor fi capabili să:

 • conştientizeze importanţa autocunoaşterii în adoptarea unui stil de viaţă responsabil;
 • identifice impactul valorilor asupra procesului de luare a deciziilor și a comportamentului;
 • recunoască și să descrie propriile atitudini în ceea ce privește sexualitatea umană, inclusiv rolurile sexelor și echitatea de gen;
 • listeze și să explice informaţii corecte despre anatomia și fiziologia sistemelor reproducătoare;
 • exploreze și diferențieze atitudinile care conduc la comportamente preventive în ceea ce privește sănătatea proprie;
 • rețină și să listeze informaţii corecte legate de ITS și HIV/SIDA;
 • distingă impactul ITS și HIV/SIDA asupra relaţiilor sociale;
 • își recunoască atitudinile față de persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA și să experimenteze situația de a fi persoană afectată de HIV/SIDA;
 • identifice și să listeze informaţii corecte despre sarcină și metodele contraceptive;
 • conștientizeze propriile atitudini legate de sarcină și contracepţie, inclusiv implicaţiile unei sarcini la vârsta adolescenţei;
 • exerseze abilităţi de comunicare în ceea ce privește valorile și deciziile proprii;
 • descopere și să accepte importanţa implicării active în rezolvarea problemelor comunităţii din care fac parte;
 • selecteze și creeze  elementele care conduc la formarea unui mediu sigur de învăţare;
 • elaboreze și exerseze scenarii de soluționare a unor situații pentru procesul de instruire a adolescenţilor din licee.

Structura:

Cursul este structurat în 13 sesiuni:

 1. Introducere
 2. Autocunoaştere
 3. Clarificarea valorilor și luarea deciziilor
 4. Echitate de gen, rolurile sexelor și relaționare
 5. Anatomie și fiziologia sistemelor reproducătoare
 6. Infecții cu transmitere sexuală (ITS)
 7. Prevenirea și combaterea HIV/SIDA
 8. Metode contraceptive
 9. Sarcină și parentalitate
 10. Comunicarea în sănătatea reproducerii și a sexualității
 11. Implicare activă
 12. Etica educatorului între egali
 13. Încheiere

Durata:

21 de ore

Acreditare:

Procesul de formare ”Educație pentru Viața de Familie” este recunoscut ca model de bună practică în formarea educatorilor între egali de către Youth Peer Education Network în cadrul ghidului ”Standarde de calitate pentru programele de educație de la egal la egal”. Autorii ghidului apreciază că programul asigură buna pregătire a educatorilor între egali, actualizarea cunoștințelor și deprinderilor, în funcție de nevoi și odată cu extinderea rolurilor îndeplinite: ”Educaţie pentru Viaţa de Familie din România oferă prilejul în mod sistematic educatorilor între egali de a-şi exersa deprinderile şi de a beneficia de feedback din partea altor educatori între egali şi a adulţilor care fac parte din personalul programului. Se organizează întâlniri săptămânale în cadrul cărora educatorii desfăşoară activităţi în faţa personalului programului pe diferite teme din domeniul sănătăţii reproducerii pe care le aleg, organizează şi dezvoltă ei înşişi. Astfel, aceştia au ocazia de a-şi îmbunătăţi deprinderile de facilitare şi comunicare, de a-şi actualiza cunoştinţele cu privire la diferite aspecte ale sănătăţii reproducerii, precum şi de a-şi formula atitudinile şi etica în calitate de educatori între egali.”