Educație pentru sănătate / Abordarea conținuturilor educației pentru sănătate prin tehnici de învățare experiențială - Modulul 1

21-11-2013

Educație pentru sănătate / Abordarea conținuturilor educației pentru sănătate prin tehnici de învățare experiențială - Modulul 1Modulul de formare „Educație pentru sănătate / Abordarea conținuturilor educației pentru sănătate prin tehnici de învățare experiențială” are ca scop îmbunătățirea ofertei de formare  adresată inspectorilor școlari și consilierilor școlari. Programul de formare contribuie la completarea Programului Național de Educație pentru Sănătate în Școala Românească în componenta practică, prin pregătirea personalului cu atribuții de monitorizare și control în sfera urmăririi aplicării opționalului de educație pentru sănătate, atât din perspectiva conținuturilor/ nivel de învățământ, cât și din perspectiva metodelor și tehnicilor de predare-învățare. Totodată, programul de formare continuă abilitarea personalului didactic prin consolidarea competențelor de bază și a competențelor specifice legate de responsabilitatea în sănătate.

Structura cursului:

  1. Programul Educație pentru Sănătate – concepte operaționale de bază;
  2. Metoda învățării experiențiale – aplicabilitate în activitatea la clasă;
  3. Etapele procesului de instruire și formare a competențelor pentru un stil de viață sănătos;
  4. Identificarea nevoilor de învățare ale participanților la cursurile de formare a competențelor în educația pentru sănătate;
  5. Înțelegerea auditoriului – etapă în elaborarea procesului de formare a competențelor sociale și de sănătate;
  6. Elaborarea scopului și a obiectivelor unui proces de învățare și formare de competențe sociale și de sănătate;
  7. Înțelegerea conținutului și procesului de învățare și formare de competențe sociale și de sănătate;
  8. Selectarea metodelor/ mijloacelor și adaptarea la scopul și obiectivele formării de competențe sociale și de sănătate;
  9. Selectarea și adaptarea conținuturilor educaționale în formarea de competențe sociale și stil de viață sănătos;
  10. Evaluarea instruirii și formării de competențe sociale și de sănătate.

Programul de formare a fost acreditat de către Direcția de Formare Continuă a Personalului din Învățământul Preuniversitar – Ministerul Educației Naționale cu 10 credite profesionale transferabile prin OMEN nr. 5550/21.11.2013.