Educație pentru Viața de Familie – Faza 3 / Perfecționarea personalului didactic în formarea competențelor și abilităților de viață – curs adresat consilierilor școlari/ psihopedagogi, consilierilor educativi și directorilor adjuncți

29-04-2013

Educație pentru Viața de Familie – Faza 3 / Perfecționarea personalului didactic în formarea competențelor și abilităților de viață – curs adresat consilierilor școlari/ psihopedagogi, consilierilor educativi și directorilor adjuncțiFaza 3 a cursului Educație pentru Viața de Familie (EVF) reprezintă formarea de formatori - training of trainers (ToT) - şi se desfăşoară cu participanţii selectaţi după parcurgerea nivelului anterior (Faza 2). Acest curs se axează pe abilităţile de elaborare a unui format de curs şi pe aprofundarea procesului de instruire.

Astfel, în afară de cunoașterea conținutului științific aferent educației pentru viața de familie și implicit, a educației pentru sănătate (Faza 1) și a metodelor și tehnicilor specifice de furnizare de cunoștințe (Faza 2), este important ca personalul didactic să dețină și instrumentele necesare de construire, procesare și planificare a activităților pe care doresc să le implementeze.

Acest curs reprezintă finalul procesului de formare în Educație pentru Viața de Familie, un sistem de formare gradual pentru cei care se implică în calitate de grup țintă intermediar în proiectele și programele de educație derulate, adică încununarea abilităților de facilitare, moderare și construire a unui proces de învățare eficient, bazat pe metodele educației non-formale.

Scop:

Participanții vor fi instruiți în Educație pentru Viața de Familie – Faza 3 – cu scopul de a deprinde și exersa abilităţile necesare pentru a elabora şi a aplica un program de curs de instruire.

Obiective:

La finalul acestui curs, participanții vor fi capabili să:

 • enumere și să descrie principalele etape necesare în elaborarea și furnizarea unui proces de instruire;
 • elaboreze și să aplice un instrument de sondare a nevoilor de învățare;
 • descrie principiile învățării și metodele/tehnicile optime pentru sporirea eficienței învățării;
 • elaboreze și să formuleze corect structura unui proces de instruire, în termeni de scop și obiective;
 • definească termenii de “conținut” și “proces” în procesul de instruire;
 • identifice și să analizeze elementele implicate în conducerea/ facilitarea transmiterii informației;
 • elaboreze un model de proces de instruire;
 • analizeze rolul pe care îl dețin în conducerea procesului de instruire și în crearea unui mediu sigur de învățare;
 • aplice o activitate din cadrul unui proces de instruire;
 • elaboreze și să aplice o metodă de evaluarea a unui proces de instruire.

Structura:

Cursul este structurat în 13 sesiuni:

 1. Introducere
 2. Etapele procesului de instruire
 3. Identificarea nevoilor de învățare
 4. Înțelegerea auditoriului
 5. Elaborarea scopului și a obiectivelor unui proces de instruire
 6. Înțelegerea conținutului și procesului de instruire
 7. Conducerea/ Facilitarea procesului de învățare
 8. Selectarea metodelor și a mijloacelor
 9. Selectarea și adaptarea conținutului
 10. Etica formatorului
 11. Furnizarea instruirii
 12. Evaluarea instruirii
 13. Încheiere

Durata:

21 de ore

Acreditare:

Programul de formare este acreditat de către Direcția de Formare Continuă a Personalului din Învățământul Preuniversitar (DFCPIP) din cadrul Ministerului Educației Naționale cu 10 credite profesionale transferabile prin OMEN nr. 3655 / 29.04.2013 și face parte din strategia Programului Național de Educație pentru Sănătate în Școala Românească, în componenta de ”Sănătatea reproducerii și a familiei”.