Invitație de participare - Achiziție de servicii de organizare evenimente pentru campanie de vară

14-06-2012

Fundația Tineri pentru Tineri intenționează să atribuie contractele „Servicii de organizare evenimente pentru campania de vară – 56656” având ca obiect promovarea campaniei în zona plajei Costinești II, cod CPV 79952000-2 – Servicii pentru evenimente,  promovarea campaniei prin activități de agrement, cod CPV 92330000-3 Servicii privind zonele de recreere și promovarea campaniei în stațiunea Costinești, cod CPV 79341000-6 Servicii de publicitate, prin derularea unei proceduri competitive, în baza Instrucțiunii nr. 26 a AM-POSDRU, împărțite pe 3 loturi.

Achiziţia serviciilor se face în cadrul şi pentru proiectul EVRICA – Educaţie pentru Viaţă şi Responsabilizare Individuală prin Programe de Cetăţenie Activă pentru Tinerii din România, co-finanţat de Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 –„Investeşte în oameni!”, Axa prioritară 1, domeniul major de intervenţie 1.1, în cadrul contractului încheiat cu AM POSDRU nr. POSDRU/85/1.1/S/56656.

Se achiziționează servicii pentru evenimente constând în activități pe plajă și punerea la dispoziție a unor porțiuni ale acesteia, servicii de agrement cu titlul de premii pentru grupul țintă și servicii de publicitate prin bannere, descrierea detaliată regăsindu-se în documentația de atribuire a contractului.

Elaborarea ofertelor și atribuirea contractului se va face conform prevederilor documentației pentru ofertanți.

Documentația de atribuire, în baza și conform căreia se va efectua selectarea ofertelor, cuprinzând cerințele minime de calificare, detalierea calitativă și cantitativă a produselor și serviciilor care se vor achiziționa, condiții referitoare la prestare și termenii contractuali, precum și condițiile specifice ale evaluării, se poate descărca de mai jos, se poate solicita prin e-mail de la adresa office@y4y.ro sau se poate ridica de la sediul nostru din București, sector 2, str. Icoanei nr. 29 A, între orele 9:30 – 17:00.

Invităm toţi operatorii economici interesaţi să ne contacteze pentru obținerea documentației de atribuire, precum și pentru orice informaţii suplimentare şi clarificări la adresa de e-mail office@y4y.ro sau prin fax la nr. 021-212 03 63.

Până cel mai târziu la data de 26.06.2012, ora 12.00, invităm toţi operatorii economici interesaţi să ne transmită oferta întocmită conform cerințelor documentației de atribuire, la sediul nostru din Bucureşti, sector 2, str. Icoanei, nr. 29 A.

Criteriul de atribuire îl constituie „prețul cel mai scăzut”.

Descarcă invitația de participare de aici.

Descarcă Documentația de aici.

Descarcă Secțiunile de formulare și caiet de sarcini, în format editabil, de aici.

Taguri