Invitație de participare - Multiplicare materiale IEC pentru campania de vară

29-05-2012

Fundaţia Tineri pentru Tineri – în calitate de achizitor - intenţionează să atribuie contractul „Multiplicare materiale IEC pentru campania de vară - 56656”, având ca obiect servicii de multiplicare, cod CPV nr. 79823000-9 Servicii de tipărire şi de livrare, prin derularea unei proceduri competitive, în baza Instrucțiunii nr. 26 a AM-POSDRU.

Achiziţia serviciilor se face în cadrul şi pentru proiectul EVRICA – Educaţie pentru Viaţă şi Responsabilizare Individuală prin programe de Cetăţenie Activă pentru tinerii din România, co-finanţat de Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară 1, domeniul major de intervenţie 1.1, în cadrul contractului încheiat cu AM POSDRU POSDRU/85/1.1/S/56656.

Se vor contracta servicii de multiplicare a materialelor de informare-educare-comunicare ce vor fi utilizate în campania de vară. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: „prețul cel mai scăzut”, cu respectarea cerințelor documentației de atribuire. Elaborarea ofertelor și atribuirea contractului se va face conform prevederilor documentației pentru ofertanți.

Documentația de atribuire, în baza si conform căreia se va efectua selectarea ofertelor, cuprinzând criteriile minime de calificare, detalierea calitativă și cantitativă a serviciilor care se vor achiziționa, condițiile specifice ale evaluării, precum și termenii contractuali, se poate descărca de mai jos, se poate solicita prin e-mail de la adresa office@y4y.ro sau se poate ridica de la sediul nostru din București, sector 2, str. Icoanei nr. 29 A.

Invităm toți operatorii economici interesați să ne contacteze pentru orice informații suplimentare și clarificări la adresa de e-mail office@y4y.ro sau prin fax (021 212 03 63).

Până cel mai târziu la data de 11.06.2012, ora 12:00, invităm toți operatorii economici interesați sa ne transmită oferta, întocmită în termenii prevăzuți de documentația de atribuire.

Descarcă invitația de participare de aici.

Descarcă documentația de atribuire de aici.

Descarcă ”Secțiunea III - Formulare” de aici.

Descarcă Clarificarea 1 de aici.

Taguri