Concurs „Iubeşte cu cap! Până peste cap!”

24-02-2011

Concurs "Iubeşte cu cap! Până peste cap!"HIV/SIDA este o provocare mondială fără precedent, iar unul dintre aspectele cele mai importante ale acestei provocări este efortul continuu de prevenire. Pentru că, nu-i aşa, este mult mai uşor să previi decât să tratezi.

În fiecare zi, în România, o persoană este infectată cu HIV. Eforturile noastre, unite, pot îmbunătăţi această statistică.

Jurnaliştii pot preveni, şi ei, răspândirea infectării cu HIV! De ce? Fiindcă jurnaliştii sunt cei care semnalează problemele. Presa este cea care prioritizează, mai departe, subiectele de pe agenda publică. Societatea trebuie să înţeleagă riscurile, mai actuale ca oricând.

Despre concursul „Iubeşte cu cap! Până peste cap!”

Proiectul “Abordări integrate de prevenire HIV/SIDA în România” doreşte, prin componenta adresată presei, să atragă atenţia jurnaliştilor din mass-media românească asupra subiectului „HIV/SIDA” şi să le ofere suport şi acces la surse de informare corecte pe această temă. În cadrul unui concurs în care sunt înscrise articole şi emisiuni radio sau TV, vor fi recompensaţi oamenii de presă care vor reuşi să abordeze subiectul „HIV/SIDA” într-un mod adecvat, nediscriminatoriu, corect şi complet privind prevenirea transmiterii virusului HIV, demonstrând cunoaşterea problematicii şi având potenţial de impact pozitiv asupra populaţiei. Recunoaşterea publică a unor astfel de modele de bună practică jurnalistică va avea un rezultat pozitiv în rândul presei, dar şi al societăţii româneşti.

Concursul este organizat de către ARPS – Asociaţia Română pentru Promovarea Sănătăţii, în cadrul proiectului „Abordări integrate de prevenire HIV/SIDA în România“, finanţat printr-un grant oferit de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin Mecanismul Financiar SEE (Spaţiul Economic European), fiind un proiect individual în componența granturi, aria „Sănătate şi ocrotirea copilului” şi reprezintă materializarea unui parteneriat extins între organizaţii şi instituţii ce au ca misiune implicarea în problematica HIV/SIDA.

Regulile concursului

Scrie un articol/realizează o emisiune pe această temă, în perioada 1 noiembrie 2010 – 31 martie 2011.

Concursul va avea trei secţiuni:

  • prima secţiune, intitulată „presa scrisă” va include articole apărute în presa scrisă (inclusiv online), pe tema HIV/SIDA;
  • a doua secţiune, intitulată „audio-video”, va include emisiuni TV şi radio (inclusiv online) care abordează tematica HIV/SIDA;
  • a treia secțiune, intitulată „Cel mai consecvent jurnalist“, va include atât presa scrisă (incluzând și online), cât și emisiuni de radio și TV care abordează tematica HIV/SIDA.

Trimite formularul de înscriere în concurs completat, împreună cu publicaţia conţinând articolul scris sau o înregistrare cu emisiunea realizată, prin poştă sau livrate direct către ARPS – Asociaţia Română pentru Promovarea Sănătăţii, Str. Arhitect Gh. Sterian, nr. 6, Sector 2, București Toate materialele (inclusiv cele  audio-video până în 10 MB) pot fi trimise pe e-mail la adresele office@arps.ro.

Data limită pentru expediere (data e-mailului sau a poştei) este 31 martie 2011. Toate materialele primite până în data de 31 martie 2011 vor fi înscrise în concurs. Pe plic va fi trecută menţiunea „pentru concursul Iubeşte cu cap! Până peste cap!“

Procesul de selecţie se va desfăşura în perioada 1 aprilie 2011 – 15 aprilie 2011. Toţi participanţii înscrişi vor fi afişaţi, pentru fiecare secţiune, pe website-ul www.iubestecucap.ro, în data de 19 aprilie 2011. Materialele vor fi analizate pe baza relevanţei pentru temă, a impactului mesajului, a corectitudinii informaţiei şi a impactului estimat în faţa publicului. Articolele câştigătoare vor fi selectate de profesionişti în jurnalism precum şi de experţi în domeniul sănătăţii. Comisia va fi formată din 5 membri – componenţa comisiei urmând a fi postată pe website-ul www.iubestecucap.ro. Decizia comisiei de evaluare este finală şi nu se acceptă contestaţii.

La fiecare secţiune se va acorda câte un premiu în valoare de 2250 de lei brut. Conform legislaţiei române, premiile în bani se impozitează la sursă. În cazul în care la una dintre secţiuni premiile nu pot fi acordate – acest fapt va fi posibil numai din motive obiective. În funcţie de numărul de participanți şi valoarea lucrărilor, se poate lua decizia: - niciun premiu la vreuna dintre categorii – sau mai multe premii egale la aceeaşi sau ambele categorii.

Câştigătorii vor fi anunţaţi pe website-ul www.iubestecucap.ro în data de 19 aprilie 2011. Premiile vor fi acordate prin transfer bancar ulterior anunţării câştigătorilor pe site şi contactării acestora telefonic până pe data de 30 aprilie 2011. Participarea la concurs implică acceptarea regulilor de mai sus.

Scop şi obiective:

Scop: Prevenirea extinderii infecţiei HIV/SIDA în rândul tinerilor şi a grupurilor vulnerabile.
Obiective:

  • Informarea corectă şi combaterea miturilor privind infectarea cu HIV;
  • Combaterea stigmei şi a discriminării cu care se confruntă persoanelor infectate cu HIV;
  • Îmbunătăţirea tratamentelor;
  • Motivarea adoptării unui stil de viaţă sănătos.

Proiectul este implementat de un parteneriat între Fundația Tineri pentru Tineri și alte 4 organizaţii neguvernamentale (Asociaţia Română pentru Promovarea Sănătăţii – ARPS, Asociaţia Română Anti-SIDA – ARAS, Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA – UNOPA, Fundaţia „Alături de Voi” România– ADV România) şi Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării - CNCD.

Proiectul este finanțat printr-un grant oferit de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin Mecanismul Financiar SEE (Spaţiul Economic European).