Responsabilitate individuală: Prevenirea HIV/SIDA

15-10-2010

Suport de curs - "Responsabilitate individuală: Prevenirea HIV/SIDA"Orice tânăr ajunge la o vârstă în care se scutură puţin de praf şi îşi dă seama că trebuie să se pună la punct cu activităţile sale zilnice pentru a creşte mai sănătos, mai stăpân pe viitorul lui şi mai atent la ce se întâmplă în jurul său. Pentru a ajuta tinerii să apuce un drum mai sigur şi mai uşor, voluntarii susţin programul de “Responsabilitate individuală: Prevenirea HIV/SIDA”.

Am creat acest program cu scopul de a atinge populaţia generală de tineri (15-25 ani)  în cele mai interactive moduri împreună cu voluntarii instruiţi în comunicarea interpersonală, în vederea schimbării comportamentului într-o direcţie mai resopnsabilă. Tinerii claselor a X-a din licee, beneficiază de acest program cu activităţi interactive şi tehnici de educaţie nonformală, primind un caiet al participantului ce conţine toate informaţiile necesare.

Demersul respectă un protocol de contactare a unităţilor şcolare doritoare să intre în program şi semnarea de acorduri cu fiecare unitate şcolară în parte. De aici voluntarii instruiţi preiau trei ore de curs, în trei săptămâni, respectând programul pus la dispoziţie de diriginţii claselor.

Abordarea este atractivă folosind, ca şi imagine, campania “Iubeşte cu cap! Până peste cap!”, punând la dispoziţie numeroase materiale de informare-educare-comunicare, adaptate cerinţelor tinerilor. Astfel, răspundem unei necesităţi a comunităţii în educarea tinerilor într-un comportament mai responsabil la nivel individual.