Invitaţie de participare - achiziţie servicii turism

08-06-2010

Fundaţia Tineri pentru Tineri intenţionează să contracteze până la data de 05.07.2010 servicii de cazare şi masă, COD CPV 63510000-7 Servicii de agenţii de turism şi servicii conexe, aferente proiectului RO-0062 (Abordări integrate de prevenire HIV/SIDA în România), finanţat de Mecanismul Financiar SEE prin Ministerul Finanţelor Publice în calitate de Punct Naţional de Contact pentru Mecanismul Financiar SEE.

Serviciile vor fi prestate în localitatea Costineşti, jud. Constanţa, România, în perioada 16.07– 01.09.2010 şi vor face obiectul contratului „SERVICII TURISM TOT ŞI CAMPANIE DE VARĂ- RO0062”.

Valoarea maxim bugetată a achiziţiei este în cuantum de 534.786,49 lei (fără TVA).

Documentaţia de atribuire a contractului, în baza şi conform căreia se va efectua selectarea ofertelor,  se poate descărca de la adresa www.y4y.ro, se poate solicita prin e-mail de la adresa office@y4y.ro sau se poate ridica de la sediul nostru din Bucureşti, sector 2, str. Icoanei nr. 29 A. În cuprinsul documentaţiei de atribuire se regăsesc informaţiile necesare cu privire la criteriile de calificare, organismele de soluţionare a contestaţiilor, caietul de sarcini cuprinzând cerinţele tehnice ale contractului.

Eventuale solicitări şi clarificări se pot obţine prin e-mail (către office@y4y.ro) sau prin fax (021 212 03 63).

Până cel mai târziu la data de 28.06.2010, ora 10.00, rugăm toţi operatorii economici interesaţi să ne transmită oferta, întocmită în termenii prevăzuţi de documentaţia de atribuire.

Criteriul de selecţie a ofertelor este „preţul cel mai scăzut” cu respectarea condiţiilor documentaţiei de atribuire. Atribuirea contractului nu se face în baza unei proceduri specifice de achiziţie publică, fiind vorba despre servicii incluse în anexa 2B a OUG 34/2006.

Descarcă documentaţia de atribuire de aici.

Completare: 10 iunie 2010

Descarcă documentul “Clarificări 1″ de aici.

Taguri