Invitaţie de participare - achiziţie servicii design şi DTP

23-04-2010

Fundaţia Tineri pentru Tineri intenţionează să contracteze următoarele servicii, aferente proiectului RO0062 (Comprehensive approaches in HIV/AIDS  prevention in Romania), finanţat de Mecanismul Financiar SEE prin Ministerul Finanţelor Publice în calitate de Punct Naţional de Contact pentru Mecanismul Financiar SEE:

Cod CPV 79822500-7 Servicii de proiectare grafică, 79822100-3 Servicii de pregătire a formelor de tipar.

Servicii solicitate:
Elaborarea desenelor aferente materialelor IEC pentru tineri, după cum urmează:
Cod CPV 79822500-7 Servicii de proiectare grafică,

 1. Identificarea modului de abordare a tinerilor cu vârstă cuprinsă între 15 şi 24 de ani, din punct de vedere al informării, comunicării şi educării acestora în ceea ce priveşte tema HIV/SIDA în România prin intermediul desenelor;
 2. Identificarea şi elaborarea desenelor ce vor fi utilizate în materielele de informare, educare şi comunicare;
 3. Desenele vor fi elaborate în corelaţie cu conceptul creativ general al proiectului, cu logo-ul şi sloganul proiectului;
 4. Desenele elaborate vor comunica obiectivele proiectului: Informarea corectă şi combaterea miturilor privind infectarea cu HIV; Combaterea stigmei şi discriminării cu care se confruntă PLWA; îmbunătăţirea tratamentelor; Motivarea adoptării unui stil de viaţă sănătos;
 5. Desenele vor fi elaborate având în vedere unitatea conceptului creativ alături de conceptul grafic elaborat, împreună cu mesajele, textele elaborate pentru materialele IEC
 6. Realizarea conceptului creativ al desenelor care vor susţine conceptul creativ sl logo-ului, alături de sloganului campaniei pentru materialele de informare, comunicare şi educare, pentru tineri cu vârstă cuprinsă între 15 şi 24 de ani;
 7. Direcţie clară asupra desenelor ce vor fi prezente alaturi de conceptul grafic şi alături de mesajele pe materialele de informare, comunicare şi educare, pentru tineri cu vârstă cuprinsă între 15 şi 24 de ani;
 8. Flexibilitatea desenelor elaborare astfel încat să poată fie folosite indiferent de tipul de media prin intermediul căruia urmează să fie difuzat;
 9. Colaborarea cu Coordonatorul de Proiect şi Coordonatorul de Programe în vederea integrării desenelor  într-o perspectivă unitară;
 10. Realizarea imaginilor/fotografiilor/desenelor având în vedere şi comunicarea cu media.

Populaţia ţintă este reprezentată de populaţia cu vârstă cuprinsă între 15 şi 24 din România.

Prestarea serviciilor/livrarea produselor se impune a se efectua conform următorului grafic de prestare / livrare:

 1. Activitatea de elaborare a ilustraţiiei generale a proiectului/ mai – iunie  2010
 2. 2. Activitatea de declinare a ilustraţiei generale aferente proiectului pentru toate materialele IEC/mai -  iunie 2010

“Specialist DTP - Pregătirea materialelor pentru tipar”

Cod CPV 79822100-3 Servicii de pregătire a formelor de tipar.

Descrierea şi detalierea serviciilor:

Machetarea/Pregătirea de tipar a materialelor IEC, după cum urmează:

 1. Pregătirea materialelor de informare, educare, comunicare elaborate pentru tipar în diverse tehnici;
 2. Verificarea tehnică şi optimizarea machetelor materialelor de informare, educare şi comunicare elaborate în vederea derulării proiectului;
 3. Arhivarea materialelor de informare, educare şi comunicare elaborate în vederea derulării proiectului;
 4. Elaborarea caracteristicile pentru materiale IEC

Prestarea serviciilor / livrarea produselor se impune a se efectua conform următorului grafic de prestare / livrare:

Activitatea de pregătire de tipar, DTP a materialelor necesare / iunie 2010.

Criterii de calificare:

 • Experienţă în desenare ilustraţii şi DTP de minim 3 ani.
 • Cunoştinţe de producţie publicitară.
 • Prezentarea a cel puţin unui desen cu tema concept campanie.

În vederea prestării serviciilor de mai sus va fi selectată o persoană.

Selecţia se va face într-o primă etapă dintre persoanele care deţin experienţa necesară şi apoi, va fi selectată persoana ale cărei desene prezentate sunt cele mai relevante din punctul de vedere al conceptului campaniei.
Pentru mai multe informaţii, precum şi pentru a obţine informaţii cu privire la conceptul campaniei, vă rugăm nu ezitaţi să ne contactaţi.

Vă invităm să ne transmiteţi documentaţia la sediul nostru din Bucureşti, sector 2, str. Icoanei nr. 29 A, la numărul de fax 021 212 03 63 sau la adresa de e-mail office@y4y.ro, până cel mai târziu la data de 30.04.2010, ora 15.00.

Cu speranţa unei colaborări va mulţumim anticipat pentru oferta.

Taguri