Invitaţie de participare - achiziţie de echipamente

25-03-2010

Fundaţia Tineri pentru Tineri intenţionează să contracteze până la data de 07.04.2010 achiziţia următoarelor echipamente, aferente proiectului RO-0062 (Comprehensive approaches in HIV/AIDS  prevention in Romania), finanţat de Mecanismul Financiar SEE prin Ministerul Finanţelor Publice în calitate de Punct Naţional de Contact pentru Mecanismul Financiar SEE: 7 laptop-uri, 6 camere foto digitale, 3 videoproiectoare, 3 ecrane aferente videoproiectoarelor, 1 imprimantă laser, 5 scanere.

COD CPV ACHIZIŢIE:
30213100-6 - Computere portabile
38651600-9 - Camere digitale
38652120-7 - Videoproiectoare
38653400-1 - Ecrane pentru proiecţii
30232110-8 - Imprimante laser
30216110-0 - Scanere informatice

Până cel mai târziu la data de 31.03.2010, ora 12.00, rugăm toţi operatorii economici interesaţi să ne transmită ofertă de preţuri. Livrarea echipamentelor se va face până cel mai târziu la data de 20.04.2010. Selectarea contractantului se va face conform criteriului preţul cel mai scăzut, cu respectarea cerinţelor solicitate.

Vă invităm să ne contactaţi la sediul nostru din Bucureşti, sector 2, str. Icoanei nr. 29 A, la numărul de fax 021 212 03 63 sau la adresa de e-mail office@y4y.ro, pentru a intra în posesia cererii de ofertă care detaliază specificaţiile tehnice solicitate, precum şi condiţiile de selecţie şi contractare.

Cu speranţa unei colaborări cu societatea dumneavoastră, va mulţumim anticipat pentru ofertă.

Taguri