Abordări integrate de prevenire HIV/SIDA în România

25-03-2010

Iubeşte cu cap! Până peste cap!Perioada de desfăşurare: 2009-2011

Finanţat de: Mecanismul Financiar SEE (Spaţiul Economic European) printr-un grant din partea Islandei, Liechtenstein-ului şi Norvegiei

Promotor: Fundaţia Tineri pentru Tineri

Parteneri: ARAS - Asociaţia Română Anti-SIDA, ARPS - Asociaţia Română pentru Promovarea Sănătăţii, UNOPA - Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA, ADV - Fundaţia Alături de Voi România, CNCD - Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Grup ţintă: populaţia generală de tineri (15-24 de ani)

Locaţii de implemementare: Bucureşti, Iaşi, Vaslui, Timiş, Constanţa, Mureş, Dolj, Neamţ, Bacău, Cluj

Scopul proiectului: Încurajarea unui comportament responsabil şi non-discriminatoriu referitor la HIV/SIDA

Activităţi principale:

  • Elaborarea procesului de instruire şi instruirea de educatori între egali (1.680), cadre didactice (840), persoane afectate de HIV/SIDA (100), personal medical (440), jurnalişti (88), autorităţi locale (150);
  • Activităţi de prevenire adresate tinerilor: sesiuni de prevenire în licee şi în afara şcolii, sesiuni cu persoanele afectate de HIV/SIDA, campanie de responsabilizare şi prevenire pe litoral;
  • Activităţi de comunicare, mass-media şi PR: conferinţe de presă, producerea de filme educative, website, campanie PR, show-uri TV, campanie online;
  • Evaluarea impactului proiectului: studiu cantitativ, studiu calitativ.

Temele programului “Responsabilitate individuală: Prevenirea HIV/SIDA”:

  • Sănătatea reproducerii, cu accent pe HIV/SIDA;
  • Atitudini, stigmă şi discriminare;
  • Educaţie non-formală;
  • Cetăţenie activă;