Invitaţie de participare - Consultanţă gestiune financiară

15-03-2010

Fundaţia Tineri pentru Tineri intenţionează să contracteze următoarelor servicii, aferente proiectului RO0062 (Abordări integrate de prevenire HIV/SIDA în România), finanţat de Mecanismul Financiar SEE:

1 RESPONSABIL FINANCIAR AL PROIECTULUI (COD CPV 79412000-5 Servicii de consultanţă în gestiune financiară)

Cerinţe:

  • Minim 5 ani experienţa intr-un post similar
  • Studii superioare economice
  • Redactarea cererilor de avans şi a raportărilor financiare trimestriale aferente proiectului
  • Oferă consultanţa şi asistenţa necesară departamentului contabil privind codificarea activitatilor bugetare in conturi analitice distincte pentru proiect
  • Oferă consultanţa şi asistenţa necesară cu privire la respectarea aspectelor financiare incidente implementării proiectului
  • Verifică documentele financiare aferente implementării proiectului
  • Coordonează activitatea financiară cu privire la implementarea proiectului

Până cel mai târziu la data de 25.03.2010, ora 12.00, rugăm toate persoanele interesate să ne transmită CV-ul la sediul nostru din Bucureşti, sector 2, str. Icoanei nr. 29 A, la numărul de fax 021 212 03 63 sau la adresa de e-mail office@y4y.ro. Realizarea serviciilor se va face la sediul organizaţiei pe o durata de 12 luni începând cu 1 Aprilie 2010. Selecţia se va face pe baza CV-urilor, cu respectarea cerinţelor solicitate, în sensul că într-o primă etapă vor fi selectate CV-urile care fac dovada experienţei similare, iar apoi se va negocia preţul contractului cu persoanele selectate.

În urma selectării, persoanele vor fi contractate fie prin contract de muncă, fie prin contract de prestări servicii (în situaţia profesiilor liberale sau a PFA). Valoarea maximă bugetată este de 700 EUR, sumă brută.

Vă mulţumim.

Data: 15.03.2010

Taguri