Adoptarea unor cunoştinţe, practici şi comportamente adecvate privind grupurile vulnerabile aflate temporar în aresturile de poliţie, privind ITS/HIV/SIDA şi abuzul de substanţe

14-01-2007

Perioada de desfăşurare: 2007-2010

Finanţat de: Fondul Global de Combatere HIV/ SIDA, Tuberculoză şi Malarie, prin Fundaţia Romanian Angel Appeal

Parteneri: Direcţia Generală Medicală - Ministerul Administraţiei şi Internelor

Locaţii de implementare: Bucureşti + 22 de judeţe

Grup ţintă: lucrători care practică sexul comercial (CSW) şi condumatori de droguri injectabile (IDU)

Scop: instruirea personalului medical si ne-medical care lucreaza in aresturile de politie cu grupurile vulnerabile din Romania, privind ITS/HIV/SIDA si consumul de substante ilegale.

Activităţi principale:

  1. Activităţi de formare adresate personalului medical şi non-medical din cadrul MAI
  2. Producere şi distribuire de materiale IEC
  3. Vizite de monitorizare şi asistenţă tehnică