Creşterea accesului la servicii prietenoase pentru tineri

01-01-2005

Finanţat de: Fondul ONU pentru Populaţie (UNFPA)

Implementatori : Fundaţia Tineri pentru Tineri, Societatea de Educaţie Contraceptivă şi Sexuală

Grup ţintă: tineri de vârsta 14-18 ani

Perioada: 2005 - 2009

Locaţii de implemementare: Mehedinţi, Tulcea

Scopul proiectului: Creşterea accesului tinerilor la informaţii şi servicii prietenoase în sănătatea reproducerii, cu accent pe prevenirea Infecţiilor cu Transmitere Sexuală şi HIV/SIDA.

Activităţi principale:

 1. Cursuri de instruire adresate consilierilor şcolari, pe temele manualului de Educaţie pentru Viaţa de Familie.
 2. Desfăşuarea programului de ” Educaţie pentru Viaţa de Familie ” în cadrul unităţilor şcolare liceale şi la cabinete, de către consilierii şcolari instruiţi.
 3. Întâlniri cu autorităţile locale, desfăşurate în fiecare judeţ, pentru întărirea colaborării între instituţiile ce activează la nivel local şi popularizarea proiectului în comunitate.
 4. Întâlniri de menţinere şi motivare a echipelor locale de la nivelul fiecărui liceu din judeţ, formate din educatori peer, cadre didactice, consilieri şcolari, medici şcolari şi asistente medicale.

Temele programului de “Educaţie pentru Viaţa de Familie” :

 • Autocunoaştere şi comunicare
 • Comunicarea despre sexualitate
 • Anatomie şi fiziologie
 • Valori şi luarea deciziilor
 • Probleme de gen, rolurile sexelor, orientare şi identitate sexaulă
 • Concepţia şi controlul naşterilor
 • Infecţii cu transmitere sexuală
 • HIV/ SIDA
 • Sarcină şi parentalitate
 • Prevenirea abuzului de substanţe toxice
 • Planuri de viitor