Formare de consilieri şcolari - Moldova

25-10-2003

Tineri pentru Tineri a oferit sprijin în derularea unor programe de educaţie în Republica Moldova, similare cu cele pe care le desfăşoară în România, în perioada 2002 - 2003.

Sprijinul acordat a constat în furnizarea de instruire unui număr de 23 consilieri şcolari care au desfăşurat activităţi cu elevii şcolilor din Chişinău. Instruirea a fost furnizată de formatori cu experienţă din cadrul organizaţiei.

Procesul a constat în facilitarea de activităţi interactive în domeniul sănătăţii reproducerii, furnizarea de materiale informative (broşuri, afişe, CD – jocul Venerix), transferarea experienţei în ceea ce priveşte formarea grupurilor intermediare (a persoanelor care transmit informaţiile beneficiarilor). Întâlnirile au fost în număr de trei şi au coincis cu fazele de instruire din cadrul programului de “Educatie pentru Viata de Familie”.